BUKU PANDUAN HALAL

RM22.00
BPH
In stock
+

Panduan untuk Pengeluaran Makanan

Buku Panduan Halal: Panduan Untuk Pengeluaran Makanan ini adalah buku panduan halal yang pertama pernah diterbitkan. Buku ini adalah buku panduan kepada pengusaha dan pengeluar makanan yang berminat untuk memohon Sijil Halal Malaysia. Ia diolah berdasarkan kepada garis panduan seperti MS 1500:2009, Amalan Pengilangan Baik (GMP) dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (JAKIM). Ia adalah menyeluruh serta komprehensif, bahkan dipermudahkan dengan pendekatan ilustrasi dan visual. Buku panduan ini amat sesuai untuk semua pengeluar makanan terutamanya mereka yang tergolong di dalam kategori Enterpris, Kecil dan Sederhana (EKS), syarikat multinasional serta pengguna yang berminat untuk meningkatkan pengetahuan di dalam amalan pengusahaan makanan halal yang baik. Buku panduan ini menerangkan dengan terperinci dalam pematuhan halal iaitu Pengurusan, Penerimaan, Pemprosesan dan Pengedalian, Penghantaran dan Penyimpanan. Aspek-aspek ini adalah penting untuk dipatuhi pengeluar dan pengusaha industri dan bagi pengguna untuk memahami prosesnya. Buku ini juga memberikan tips bagi pengguna untuk memeriksa tanda dan label halal.

Manfaat

Bagi Pengusaha Industri:

- Pemahaman yang lebih baik mengenai pematuhan halal, keselamatan dan kualiti makanan
- Meningkatkan kompetensi perniagaan bagi persediaan ke arah perniagaan yang lebih kompetitif
- Menguatkan penjenamaan produk makanan dengan mematuhi piawaian makanan yang paling tinggi

Bagi Pengguna:

- Pemahaman yang lebih jelas mengenai rantai bekalan makanan halal
- Memahami dengan lebih terperinci keperluan Pensijilan Halal Malaysia bagi produk makanan

- Mencetus minat sebagai pengusaha halal

Bahasa Malaysia


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW