Laws of Malaysia

RM42.00
Akta 127 dan Peraturan-Peraturan Bahasa Malaysia Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 Peraturan-Peraturan: • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam...
In stock
+

RM41.00
Act 155 English All Amendment up to August 2002
In stock
+

RM40.00
Act 3 English All Amendment up to February 2018
In stock
+

RM40.00
Akta 3 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga Februari 2018
In stock
+

RM40.00
Act 4 English All Amendment up to January 2019
In stock
+

RM40.00
Akta 4 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga Januari 2019
In stock
+

RM40.00
Act 49 English All Amendment up to July 2012
In stock
+

RM40.00
Akta 49 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga Julai 2012
In stock
+

RM40.00
Act 105 English All Amendment up to November 2011
In stock
+

RM40.00
Akta 105 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga November 2011
In stock
+

RM40.00
Act 122 English All Amendment up to January 2015
In stock
+

RM40.00
Act 164 English All Amendment up to December 2018
In stock
+

RM40.00
Akta 164 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga Disember 2018
In stock
+

RM40.00
Act 197 English All Amendment up to January 2017
In stock
+

RM40.00
Akta 197 Bahasa Malaysia Pindaan sehingga Januari 2017
In stock
+

RM40.00
Act 311 English All Amendment pu to May 2007
In stock
+