UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERSESUAIAN BAGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2022 (JILID I DAN II)

List price: RM300.00
RM285.00
You save: RM15.00 (5%)
Save 5%
UUP 2022
In stock
+

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERSESUAIAN BAGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2022 (JILID I DAN II)

BAHASA MALAYSIA

KANDUNGAN:
BAHAGIAN 1
• AKTA KASTAM 1967
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM 2019
• PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2017
• PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EXPORT) 2017
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (“COMPLETELY KNOCKED DOWN” AND “COMPLETELY BUILT-UP””) (DEFININO 1.) 1988
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (“COMPLETELY KNOCKED DOWN” AND “COMPLETELY BUILT-UP””) (DEFINI NO 2.) 1988
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PERATURAN-PERATURAN PENILAIAN) 1999
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (KETETAPAN KASTAM) 2007
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (TRIBUNALRAYUAN) 2007
• PERINTAH KASTAM (BIDANG KUASA TAMBAHAN TRIBUNAL RAYUAN KASTAM) 2007
• PERINTAH KASTAM (SEKATAN PERGERAKAN) 2000
• PERINTAH KASTAM (GUDANG SEWA, PENGENDALIAN DAN PENIMBANG) 1977
• PERINTAH KASTAM (FI) 1977
• AKTA DUTI TIMBAL BALAS DAN ANTI-LAMBAKAN 1993
• PERATURAN-PERATURAN DUTI TIMBAL-BALAS DAN ANTI-LAMBAKAN 1994
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2018
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2019
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO.2) 2019
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2020
• PERINTAH DUTI KASTAM (PANGKOR) 2019
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) 2016
• PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2017
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 2
• AKTA EKSAIS 1976• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESENAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENJUALAN LIQUOR YANG MEMABUKKAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (KAWALAN TODI DAN KEDAI TODI) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (MEMBOTOL DAN MEMINDAH LIQUOR YANG MEMABUKKAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (KETETAPAN KASTAM) 2007
• PERINTAH EKSAIS (JUALAN OLEH RUNCIT BERACUN OLEH AHLI KIMIA) 1977
• PERINTAH DUTI EKSAIS 2017
• PERINTAH DUTI EKSAIS (KENDERAAN BERMOTOR) (BAYARAN) 2017
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (NO. 2) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (LABUAN DAN LANGKAWI) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH EKSAIS (PENGECUALIAN DARIPADA PELESENAN) 1984
• PERINTAH DUTI EKSAIS (LABUAN) 2016
• PERINTAH DUTI EKSAIS (LANGKAWI) 2016
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) 2017
• PERINTAH EKSAIS (PENGECUALIAN DARIPADA PELESENAN) 2019
• PERINTAH DUTI EKSAIS (MINUMAN BERGULA) (BAYARAN) 2019
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENENTUAN NILAI BARANG-BARANG YANG DIKILANGKAN SECARA TEMPATAN BAGI MAKSUD MELEVI DUTI EKSAIS) 2019
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PANGKOR) 2019
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 3
• AKTA ZON BEBAS 1990
• PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS 1991
• PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 4
• AKTA LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG 1983
• PERATURAN-PERATURAN LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG 1983
• PERINTAH LEVI KENDERAAN BARANG -BARANG (PENGECUALIAN) 1983
• PERINTAH LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG (AMAUN) 1995

BAHAGIAN 5
• PERINTAH TAKRIF NILAI (LANGKAWI) 1999
• PERINTAH TAKRIF NILAI (LABUAN) 1999
• PERINTAH TAKRIF NILAI (TIOMAN) 2002

BAHAGIAN 6
• AKTA CUKAI JUALAN 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (KETETAPAN KASTAM) 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (PENENTUAN NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN KHAS) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGECUALIAN DARIPADA PENDAFTARAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (JUMLAH NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) 2018

BAHAGIAN 7
• AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (KETETAPAN KASTAM) 2018
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PERKHIDMATAN BERCUKAI BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN DAN KAWASAN KHAS) 2018
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018.
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN DIGITAL) 2019
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI PERKHIDMATAN DIGITAL) 2019

BAHAGIAN 8
PANDUAN:
• PERKHIDMATAN PENYIARAN TELEVISYEN BERBAYAR
• PERKHIDMATAN KURIER
• MAKANAN DAN MINUMAN
• PERKHIDMATAN SEWA KENDERAAN PENUMPANG
• PENERBANGAN DOMESTIK
• KAD KREDIT ATAU KAD CAJ
• KELAB MALAM, DEWAN TARI, KABARET, PUSAT KESIHATAN, RUMAH URUT, RUMAH AWAM DAN RUMAH BIR• KELAB PERSENDIRIAN, KELAB GOLF & PADANG SASAR GOLF
• PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI
• PERKHIDMATAN EJEN KASTAM
• PENETAPAN TARIKH EFEKTIF BAGI MENGENAKAN DAN MELEVIKAN CUKAI PERKHIDMATAN

HARGA: RM 300.00 UNTUK KEDUA-DUA JILID

MENGANDUNGI SEGALA PINDAAN SEHINGGA Jun 2022

SPECIAL DISCOUNT UNTIL 31 JANUARY 2023


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW