Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 dan Peraturan-Peraturan

RM48.00
ACAPLDP 445
In stock
+

Akta 445 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990

Peraturan-Peraturan:
• Perintah Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pengecualian) 2012 - P.U.(A) 450/2012
• Perintah Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pengecualian) 2013 - P.U.(A) 99/2013
• Perintah Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pengecualian) (No. 2) 2013 - P.U.(A) 100/2013
• Peraturan-Peraturan Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Borang) 2013 - P.U.(A) 224/2013
• Peraturan-Peraturan Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pelaporan mengikut Negara) 2017 - P.U.(A) 409/2017
• Peraturan-Peraturan Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pertukaran Automatik Maklumat Akaun Kewangan) 2018 - P.U.(A) 20/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Kehendak bagi Aktiviti Perniagaan Labuan) 2018 - P.U.(A) 392/2018
• Perintah Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pengecualian) 2020 - P.U.(A) 177/2020


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW