Akta Cukai Jualan 2018 dan Peraturan-Peraturan

RM72.00
ACJDP 806
In stock
+

Akta 806

Bahasa Malaysia

Akta Cukai Jualan 2018
Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Cukai Jualan 2018 - P.U. (A) 203/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Jualan (Ketetapan Kastam) 2018 - P.U. (A) 204/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Jualan (Penentuan Nilai Jualan Barang Bercukai) 2018 - P.U. (A) 205/2018
• Perintah Cukai Jualan (Pengenaan Cukai Jualan berkenaan dengan Kawasan Ditetapkan) 2018 - P.U. (A) 206/2018
• Perintah Cukai Jualan (Pengenaan Cukai Jualan berkenaan dengan Kawasan Khas) 2018 - P.U. (A) 207/2018
• Perintah Cukai Jualan (Pengecualian daripada Pendaftaran) 2018 - P.U. (A) 208/2018
• Perintah Cukai Jualan (Jumlah Nilai Jualan Barang Bercukai) 2018 - P.U. (A) 209/2018
• Perintah Cukai Jualan (Orang Yang Dikecualikan Daripada Pembayaran Cukai) 2018 - P.U. (A) 210/2018
• Perintah Cukai Jualan (Barang yang Dikecualikan daripada Cukai) 2018 - P.U. (A) 219/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Jualan (Pengkompaunan Kesalahan) 2018 - P.U. (A) 220/2018
• Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai) 2018 - P.U. (A) 221/2018

Segala pindaan sehingga Januari 2023 

Diterbit dan Dicetak pada Januari 2023
Tiada pindaan terbaru diantara tarikh buku dicetak dan diterbitkan.

(631 Mukasurat)


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW