Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dan Peraturan-Peraturan

RM60.00
AKPJKSDP 586
In stock
+

Akta 586 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Klinik Perubatan Swasta atau Klinik Pergigian Swasta) 2006 - P.U.(A) 137/2006
• Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Hospital Swasta dan Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta Lain) 2006 - P.U.(A) 138/2006
• Perintah Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Kad Pengenalan Rasmi) 2006 - P.U.(A) 139/2006
• Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Pengkompaunan Kesalahan) 2011 - P.U.(A) 170/2011 ( Cif. 01-08-2011)
• Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 - P.U.(A) 227/2017

Segala pindaan sehingga Julai 2017 

Diterbit dan Dicetak pada Julai 2022 
Tiada pindaan terbaru diantara tarikh buku dicetak dan diterbitkan.


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW