AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DAN PERATURAN-PERATURAN (AKTA 514)

RM40.00
OSHA 514
In stock
+

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DAN PERATURAN-PERATURAN (Akta 514)

Bahasa Malaysia 

KANDUNGAN:-
• Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

PERATURAN-PERATURAN:-
1. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan Dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995
2. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996
3. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996
4. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
5. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997
6. Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997
7. Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan Penggunaan Bahan) 1999
8. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000
9. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004
10. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019
11. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024.
12. Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Orang Berlesen) 2024.
13.  Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Fi bagi Pendaftaran Orang Kompeten dan Penyedia Latihan Berdaftar) 2024. 
14. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kerja Pembinaan) (Reka Bentuk dan Pengurusan) 2024.

PINDAAN AKTA BARU MULA BERKUASA 1 JUN 2024

HARGA: RM 40.00.         JUMLAH MUKASURAT: 360


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW