Akta Kilang dan Jentera dan Peraturan-peraturan (Akta 139)

RM47.00
AKJ 139
In stock
+

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Disemak-1974) (Akta 139)

Peraturan-Peraturan:-
• Peratoran-Peratoran (Dandang Setim Dan Pengandong Tekanan Ta’ Berapi) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 5/70
• Peratoran-Peratoran (Lif-Lektrik Penumpang-Penumpang Dan Barang-Barang) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 6/70
• Peratoran-Peratoran (Pemagaran Jentera Dan Keselamatan) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 10/70
• Peratoran-Peratoran (Orang Menjaga) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 11/70
• Peratoran-Peratoran (Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 32/70
• Peratoran-Peratoran (Pentadbiran) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 33/70.
• Peraturan-Peraturan (Perakuan Kebolehan - Pepereksaan) Kilang Dan Jentera 1970 - P. U (A) 34/70
• Peraturan-Peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan Dan Pemereksaan) Kilang Dan Jentera 1970 - P.U (A) 43/70
• Peraturan-Peraturan (Kesalahan Boleh Dikompaun) Kilang Dan Jentera 1978 - P.U (A) 86/78
• Peraturan-Peraturan (Pentadbiran) Kilang Dan Jentera 1970 (Disemak 1983) - P.U (A) 110/83
• Peraturan-Peraturan (Perakuan Kebolehan - Peperiksaan) Kilang Dan Jentera 1970 (Disemak 1983) - P.U (A) 111/83
• Peraturan-Peraturan (Orang Menjaga) Kilang Dan Jentera 1970 (Disemak 1983) - P.U (A) 112/83
• Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera Dan Keselamatan) Kilang Dan Jentera 1970 (Disemak 1983) - P.U (A) 113/83
• Peraturan-Peraturan (Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan) Kilang Dan Jentera 1970 (Disemak 1983) - P.U (A) 114/83
• Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Timah Hitam) 1984 - P.U (A) 60/84
• Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Proses Asbestos) 1986 - P.U (A) 289/86
• Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Kendalian Bangunan Dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986 - P.U (A) 328/1986
• Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 - P.U (A) 1/89
• Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Habuk Galian) 1989 - P.U (A) 2/89
• Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kesalahan Boleh Dikompaun) (Pembatalan) 2009 - P.U (A) 167/2009
• Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014 - P.U (A) 96/2014

Bahasa Malaysia

Pindaan sehingga 1 Jun 2019


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW