Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Peraturan-Peraturan

RM42.00
AKASDP 127
In stock
+

Akta 127 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pelesenan) 1977 - P.U.(A) 198/77
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 - P.U. (A) 342/77
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 - P.U.(A) 338/78
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan Dan Effluen-Effluen Perindustrian) 1979 - P.U. (A) 12/79
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kepekatan Plumbum Dalam Gasolin Motor) 1985 - P.U.(A) 296/85
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987 - P.U.(A) 244/87
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989 - P.U. (A) 139/89
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 - P.U.(A) 141/89
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Diesel) 1996 - P.U.(A) 429/96
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 - P.U.(A) 543/96
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Halon) 1999 - P.U.(A) 452/99
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Lembaga Rayuan) 2003 - P.U.(A) 115/2003
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Motosikal) 2003 - P.U.(A) 464/2003
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 - P.U. (A) 294/2005
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Kandungan Petrol dan Diesel) 2007 - P.U.(A) 145/2007.
• Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 - P.U.(A)151/2014
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 - P.U.(A) 199/77
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 – P.U. (A) 250/78
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Permis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan Dan Pelupusan Buangan Terjadual) 1989 - P.U.(A) 140/89
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1993 - P.U.(A) 276/93
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Ke Atas Penggunaan Klorofluorokarbon Dan Lain-Lain Gas Sebagai Propelan Dan Agen Pengembang) 1993 - P.U.(A) 434/93
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin) 1994 - P.U. (A) 537/94
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Terkawal Di Dalam Sabun, Bahan Cuci Sintetik Dan Agen Pencuci Lain) 1995 - P.U.(A) 115/95
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000 - P.U.(A) 311/2000
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Pengurusan Halon) 2000 - P.U.(A) 490/2000
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Perbadanan Putrajaya) 2002 - P.U. (A) 233/2002
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003 - P.U.(A) 460/2003
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) 2005 - P.U.(A) 365/2005
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005 - P.U.(A) 293/2005
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pewakilan Kuasa) (Penyiasatan ke atas Kawalan Hakisan dan Kelodakan) 2012 - P.U.(A) 436/2012
• Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling) 2015 - P.U.(A) 195/2015


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW