Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 dan Peraturan-Peraturan

RM35.00
AKWSPDP 452
In stock
+

Akta 452 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

Peraturan-Peraturan:
• Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 - P.U.(A) 493/91
• Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 - P.U.(A) 178/93
• Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2001 - P.U.(A) 409/2001
• Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Tambahan dan Ubahsuaian Maksud Pengeluaran di bawah Subseksyen 54(6)) 2012 - P.U.(A) 498/2012
• Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Akaun Simpanan Shariah) 2016 - P.U.(A) 216/2016
• Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Tambahan dan Ubah suaian Maksud Pengeluaran di bawah Subseksyen 54(6)) 2016 - P.U.(A) 372/2016
• Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pelaburan dalam Institusi Pengurusan Dana) 2016 - P.U.(A) 380/2016
• Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Institusi Pengurusan Dana) 2016 - P.U.(A) 381/2016
• Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Tambahan dan Ubah Suaian kepada Maksud Pengeluaran di bawah Subseksyen 54(6)) 2020 - P.U.(A) 135/2020

Pindaan sehingga Julai 2022


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW