Akta Makanan 1983 [Cetakan Semula 2005] dan Peraturan-Peraturan

RM61.00
AMDP 281
In stock
+

Akta 281 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Makanan 1983 [Cetakan Semula 2005]

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Makanan 1985 - P.U.(A) 437/1985
• Peraturan-Peraturan Makanan (Perluasan Akta Makanan 1983 Kepada Tembakau Dan Lain-Lain) 1993 - P.U.(A) 28/93
• Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 - 324/2004
• Peraturan-Peraturan Makanan (Notis di Bawah Seksyen 32B) - P.U.(A) 300/2007
• Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 - P.U.(A) 92/2009
• Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 - P.U. (A) 95/2009
• Perintah Makmal Yang Diluluskan 2009 - P.U.(A) 479/2009
• Perintah Makmal Yang Diluluskan 2010 - P.U.(A) 420/2010 - Makmal Kesihatan Awam Kota Bharu, Kelantan sebagai makmal yang diluluskan bagi maksud Akta.
• Perintah Makmal yang Diluluskan 2011 - P.U.(A) 102/2011
• Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011 - P.U.(A) 143/2011 [Mulai beroperasi pada 1 Oktober 2013]
• Perintah Makmal yang Diluluskan 2015 - P.U.(A) 320/2015
• Peraturan-Peraturan Makanan (Fi Analisis Makanan) 2016 - P.U.(A) 322/2016
• Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 - P.U.(A) 257/2017


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW