Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 dan Peraturan-Peraturan

RM60.00
APSPPADP 672
In stock
+

Akta 672 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan dan Kelulusan bagi Pembinaan, Pengubahan dan Penutupan Kemudahan) 2011 - P.U. (A) 302/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan bagi Sisa Pepejal Isi Rumah, Sisa Pepejal Awam, Sisa Pepejal Keinstitusian Awam dan Sisa Pepejal yang Serupa dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011 - P.U. (A) 303/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengurusan atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan) 2011 - P.U. (A) 304/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pengangkutan oleh Pengangkutan Jauh) 2011 - P.U. (A) 305/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam) 2011 - P.U. (A) 306/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Skim bagi Sisa Pepejal Isi Rumah dan Sisa Pepejal Yang Serupa dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011 - P.U. (A) 307/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Cara Rayuan) 2011 - P.U. (A) 308/2011
• Peraturan–Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pengkompaunan Kesalahan) 2011 - P.U. (A) 309/2011
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan bagi Sisa Pepejal Komersial, Perindustrian dan Keinstitusian) 2018 - P.U. (A) 180/2018
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Skim bagi Sisa Pepejal Komersial, Perindustrian dan Keinstitusian) 2018 - P.U. (A) 181/2018
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 - P.U. (A) 278/2018
• Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Skim bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 - P.U. (A) 279/2018


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW