Arahan Perbendaharaan 2022

RM42.00
AP 2022
In stock
+

ARAHAN PERBENDAHARAAN BAB A – BAB C

PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT

PENGURUSAN ASET KERAJAAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (TPS)

PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA WANG AWAM

KANDUNGAN:-
ARAHAN PERBENDAHARAAN
BAB A
– TATACARA KEWANGAN

BAB B
– TATACARA PERAKAUNAN

BAB C
– AUDIT, KEHILANGAN DAN TATACARA HAPUS KIRA

PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007
– Bahagian I: Pengurusan Am Pejabat
– Bahagian II: Pentadbiran Sumber Manusia
– Bahagian III: Keperibadian dan Keterampilan
– Bahagian IV: Pengurusan Perhubungan Pelanggan
– Bahagian V: Sistem Penyampaian Perkhidmatan
– Bahagian VI: Urusan Surat Kerajaan
– Bahagian VII: Pengurusan Fail
– Bahagian VIII: Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam
– Bahagian IX: Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat
– Bahagian X: Inventori dan Bekalan Pejabat

1 PEKELILING PERBENDAHARAAN
PENGURUSAN ASET KERAJAAN (AM 1.1)
TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (AM 2.1 SEHINGGA 2.7)
– Pendahuluan
– Penerimaan
– Pendaftaran
– Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan
– Penyelenggaraan
– Pelupusan
– Kehilangan Dan Hapus Kira

TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (TPS) (AM 6.1 SEHINGGA 6.9)
– Pendahuluan
– Penerimaan
– Merekod Stok
– Penyimpanan
– Pengeluaran
– Pemeriksaan
– Keselamatan Dan Kebersihan
– Pelupusan
– Kehilangan Dan Hapus Kira

PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA WANG AWAM (WP 10.3)

Bahasa Malaysia

Pindaan sehingga 2018


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW