Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia 2022

RM65.00
PKPA 2022
In stock
+

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia

KANDUNGAN:-
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991
1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 1991 – “Panduan Meningkatan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon” dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008
2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 – “Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan”
3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1991 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2006
4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1991 – “Garis Panduan Mengenai Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam”
5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP)”
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 6 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam”
7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)”
8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 - “Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja”
9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia”
10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 10 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter” dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008
11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11 Tahun 1991 – “Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja”

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1992
12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992 – “Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam”
13. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992 – “ Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan”
14. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1992 – “ Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)”

*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 1992
15. Pengendalian Pengaduan Awam
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2009

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1993
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1993
16. Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993 dibatalkan oleh Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2018

*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1993
17. Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002

*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 1993
18. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.3 Tahun 1993 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2008

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1995

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1995
19. Penggunaan Butiran Maklumat Di dalam Borang Permohonan Dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan ke atas Permohonan

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1996

*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1996
20. Panduan Mengenai Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer yang Standard Di Badan-badan berkanun Persekutuan “Standard Accounting System for Government Agencies” (SAGA)
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1996 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2007

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1996
21. Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1997

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1997
22. Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah/National Infrastructure For Land Information System (NaLIS)

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1999

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1999
23. Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2001

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2001
24. Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2002

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2002
25. Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002
26. Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2003

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003
27. Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2005

*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2005
28. Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan
*Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2005 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2008

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005
29. Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI) Dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi Di Agensi Kerajaan

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2006

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2006
30. Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2007

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2007
31. Panduan Mengenai Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard Di Badan-badan Berkanun Persekutuan “Standard Accounting System For Government Agencies “ (SAGA)
* Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2007 dibatalkan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2011

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2008

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008
32. Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2008
33. Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-Agensi Kerajaan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2008
34. Panduan Menambah Baik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2009

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009
35. Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2011

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2011
36. Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2018

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2018
37. MyMesyuarat: Ekosistem Pengurusan Mesyuarat Era Digital

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 2018
38. myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam 

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2020

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2020
39. MyGovEA: Pelaksanaan Pendekatan Reka Bentuk Berstruktur Ekosistem Organisasi Perkhidmatan Awam 

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2021

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2021
40. Dasar Perkhidmatan Pengkomputeran Awam Sektor Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2021
41. Dasar Pengkosngisn Data Sektor Awam 

• Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1997
1. Panduan Tambahan Mengenai Pelaksanaan MS ISO 9000 Dan Skim Persijilan Sistem Kualiti Oleh Agensi Kerajaan

Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1997
2. Panduan Mengenai Perlantikan Pakarunding Swasta MS ISO 9000 oleh Agensi Kerajaan

Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002
3. Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 Dalam Perkhidmatan Awam

Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2018
4. Panduan Penetapan Tempoh Masa Dalam Carta Alir Bagi myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam

Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2021
5. Pelaksanaan Modul Data Perjawatan – Submodul myPortfolio Dalam Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) 

• Surat Pekeliling Perbendaharaan

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 15 Tahun 1994
1. Garis Panduan untuk Penyediaan dan Pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun Persekutuan

• Surat Pekeliling Am

Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 1993
1. Garis Panduan Mengenai Penglibatan Agensi dan Pegawai Awam Dalam Persidangan / Seminar / Forum / Bengkel Latihan Anjuran Sektor Swasta

Profil Perkhidmatan Awam Malaysia

Bahasa Malaysia

Pindaan sehingga Januari 2022


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW