Perintah-Perintah Am 2022

RM40.00
PPA2022
In stock
+

PERINTAH-PERINTAH AM (BAB A – BAB G)

KANDUNGAN :-
BAB A: PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Pekrhidmatan 2012)

BAB B: ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN 1974
– Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Untuk Pasangan Yang Mengiringi Pegawai Bagi Menghadiri Majlis Rasmi 
– Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Bertukar/ Berpindah Rumah
- Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Memindahkan Barang-Barang Persendirian Sebelum Dan Selepas Berkursus
- Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera Dan Polis)
- Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia Kerana Menjalankan Tugas Rasmi
- Kemudahan Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Bagi Pemandu Dan Juruiring/Pengiring Rapat/Pengawal Peribadi Kepada Anggota Pentadbiran Dan Pegawai Pengurusan Tertinggi Gred JUSA B Dan Ke Atas Serta Setaraf
- Kemudahan Tuntutan Elaun Makan Bagi Juruiring/ Pengawal Peribadi/ Pengiring Rapat
- Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/ Penceramah Dan Fasilitator Sambilan
- Peraturan Bayaran Saguhati Bagi Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
- Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra Perkhidmatan
- Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel Dan Elaun Makan 

• BAB C: CUTI 1974
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002 
  - Kemudahan Cuti Isteri Bersalin
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2005
  – Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2003
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2005
  – Kadar Cuti Rehat Tahunan Anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2008
  – Kadar Cuti Rehat Tahunan dan Tawaran Opsyen Kepada Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014
  – Kemudahan Cuti Menjaga Anak
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015
  – Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015
  – Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
– PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016
 – Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus di Dalam atau di Luar Negara
- PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2017
  - Kemudahan Cuti Umrah
-  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2017
  - Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
- PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2017
  - Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
- PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2018
  - Kemudahan Cuti Keagamaan
- PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2019
  - Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) di Agensi Kerajaan Persekutuan
- PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2020
  - Dasar Bekerja Dari Rumah

BAB D: PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993

BAB E: RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1974

BAB F: PERUBATAN 1974

BAB G: WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA

Bahasa Malaysia

Pindaan sehingga Mei 2022

 ISBN: 978–967–70–1769–6


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW