UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERSESUAIAN BAGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2023 (JILID I DAN II)

RM300.00
UUPJKDM 2023
In stock
+

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERSESUAIAN BAGI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2023 (JILID I DAN II)

JILID I & II (JUMLAH MUKASURAT: 2092) 
- COMBINE DENGAN 7 AKTA, 22 PERATURAN-PERATURAN DAN 32 PERINTAH-PERINTAH 

BAHASA MALAYSIA

KANDUNGAN: 

BAHAGIAN 1
• AKTA KASTAM 1967
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM 2019
• PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2023
• PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EXPORT) 2023
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (“COMPLETELY KNOCKED DOWN” AND “COMPLETELY BUILT-UP””) (DEFININO 1.) 1988
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (“COMPLETELY KNOCKED DOWN” AND “COMPLETELY BUILT-UP””) (DEFINI NO 2.) 1988
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PERATURAN-PERATURAN PENILAIAN) 1999
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (KETETAPAN KASTAM) 2007
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (TRIBUNALRAYUAN) 2007
• PERINTAH KASTAM (BIDANG KUASA TAMBAHAN TRIBUNAL RAYUAN KASTAM) 2007
• PERINTAH KASTAM (SEKATAN PERGERAKAN) 2000
• PERINTAH KASTAM (GUDANG SEWA, PENGENDALIAN DAN PENIMBANG) 1977
• PERINTAH KASTAM (FI) 1977
• AKTA DUTI TIMBAL BALAS DAN ANTI-LAMBAKAN 1993
• PERATURAN-PERATURAN DUTI TIMBAL-BALAS DAN ANTI-LAMBAKAN 1994
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2018
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2019
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO.2) 2019
• PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2020
• PERINTAH DUTI KASTAM (PANGKOR) 2019
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) 2016
• PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2017
• PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 2
• AKTA EKSAIS 1976• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESENAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENJUALAN LIQUOR YANG MEMABUKKAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (KAWALAN TODI DAN KEDAI TODI) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (MEMBOTOL DAN MEMINDAH LIQUOR YANG MEMABUKKAN) 1977
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (KETETAPAN KASTAM) 2007
• PERINTAH EKSAIS (JUALAN OLEH RUNCIT BERACUN OLEH AHLI KIMIA) 1977
• PERINTAH DUTI EKSAIS 2017
• PERINTAH DUTI EKSAIS (KENDERAAN BERMOTOR) (BAYARAN) 2017
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (NO. 2) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN SEBAHAGIAN) (LABUAN DAN LANGKAWI) (PEMBATALAN) 1999
• PERINTAH EKSAIS (PENGECUALIAN DARIPADA PELESENAN) 1984
• PERINTAH DUTI EKSAIS (LABUAN) 2016
• PERINTAH DUTI EKSAIS (LANGKAWI) 2016
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) 2017
• PERINTAH EKSAIS (PENGECUALIAN DARIPADA PELESENAN) 2019
• PERINTAH DUTI EKSAIS (MINUMAN BERGULA) (BAYARAN) 2019
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENENTUAN NILAI BARANG-BARANG YANG DIKILANGKAN SECARA TEMPATAN BAGI MAKSUD MELEVI DUTI EKSAIS) 2019
• PERINTAH DUTI EKSAIS (PANGKOR) 2019
• PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 3
• AKTA ZON BEBAS 1990
• PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS 1991
• PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2020

BAHAGIAN 4
• AKTA LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG 1983
• PERATURAN-PERATURAN LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG 1983
• PERINTAH LEVI KENDERAAN BARANG -BARANG (PENGECUALIAN) 1983
• PERINTAH LEVI KENDERAAN BARANG-BARANG (AMAUN) 1995

BAHAGIAN 5
• PERINTAH TAKRIF NILAI (LANGKAWI) 1999
• PERINTAH TAKRIF NILAI (LABUAN) 1999
• PERINTAH TAKRIF NILAI (TIOMAN) 2002

BAHAGIAN 6
• AKTA CUKAI JUALAN 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (KETETAPAN KASTAM) 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (PENENTUAN NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN KHAS) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGECUALIAN DARIPADA PENDAFTARAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (JUMLAH NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) 2018
• PERATURAN- PERATURAN CUKAI JUALAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018
• PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) 2018

BAHAGIAN 7
• AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (KETETAPAN KASTAM) 2018
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PERKHIDMATAN BERCUKAI BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN DAN KAWASAN KHAS) 2018
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018.
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
• PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN DIGITAL) 2019
• PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI PERKHIDMATAN DIGITAL) 2019

BAHAGIAN 8
PANDUAN:
• PERKHIDMATAN PENYIARAN TELEVISYEN BERBAYAR
• PERKHIDMATAN KURIER
• MAKANAN DAN MINUMAN
• PERKHIDMATAN SEWA KENDERAAN PENUMPANG
• PENERBANGAN DOMESTIK
• KAD KREDIT ATAU KAD CAJ
• KELAB MALAM, DEWAN TARI, KABARET, PUSAT KESIHATAN, RUMAH URUT, RUMAH AWAM DAN RUMAH BIR• KELAB PERSENDIRIAN, KELAB GOLF & PADANG SASAR GOLF
• PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI
• PERKHIDMATAN EJEN KASTAM
• PENETAPAN TARIKH EFEKTIF BAGI MENGENAKAN DAN MELEVIKAN CUKAI PERKHIDMATAN

Segala Pindaan Sehingga JANUARI 2024 
Diterbit dan Dicetak Januari 2024
Tiada pindaan terbaru diantara tarikh buku dicetak dan diterbitkan. 

Ini adalah Edisi ke-31 

HARGA: RM 300.00 UNTUK KEDUA-DUA JILID

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH 

UNTUK PEMBELIAN:- 
JILID I & II 
HARGA: RM 300.00 
(7 Tajuk Disusun dalam JILID I & JILID II) 

PEMBELIAN JUGA BOLEH DIBUAT SECARA SALINAN INDIVIDU DARIPADA 7 TAJUK


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW