Akta Eksais 1976 dan Peraturan-Peraturan

RM47.00
AEDP 176
In stock
+

AKTA EKSAIS 1976 DAN PERATURAN-PERATURAN 1977 - Akta 176

Bahasa Malaysia

• Akta Eksais 1976

• Peraturan-Peraturan Eksais 1977
• Peraturan-Peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977
• Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor yang Memabukkan) 1977
• Peraturan-Peraturan Eksais (Kawalan Todi dan Kedai Todi) 1977
• Peraturan-Peraturan Eksais (Membotol dan Memindah Liquor yang Memabukkan) 1977
• Peraturan-Peraturan Eksais (Ketetapan Kastam) 2007
• Perintah Eksais (Jualan oleh Runcit Beracun oleh Ahli Kimia) 1977
• Perintah Duti Eksais 2017
• Perintah Duti Eksais (Kenderaan Bermotor) (Bayaran) 2017
• Perintah Duti Eksais (Pengecualian Sebahagian) (Pembatalan) 1999
• Perintah Duti Eksais (Pengecualian Sebahagian) (No. 2) (Pembatalan) 1999
• Perintah Duti Eksais (Pengecualian Sebahagian) (Labuan Dan Langkawi) (Pembatalan) 1999
• Perintah Eksais (Pengecualian daripada Pelesenan) 1984
• Perintah Duti Eksais (Labuan) (Pembatalan) 2016
• Perintah Duti Eksais (Langkawi) (Pembatalan) 2016
• Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 2017
• Perintah Eksais (Pengecualian daripada Pelesenan) 2019
• Perintah Duti Eksais (Minuman Bergula) (Bayaran) 2019
• Peraturan-Peraturan Eksais (Penentuan Nilai Barang-Barang yang Dikilangkan Secara Tempatan bagi Maksud Melevi Duti Eksais) 2019
• Perintah Duti Eksais (Pangkor) 2019
• Peraturan-Peraturan Eksais (Pengkompaunan Kesalahan) 2020
• Perintah Duti Eksais (Langkawi) 2020
• Perintah Duti Eksais (Labuan) 2020

Segala pindaan sehingga Januari 2023 

Diterbit dan Dicetak pada Januari 2023
Tiada pindaan terbaru diantara tarikh buku dicetak dan diterbitkan.

(387 Mukasurat)

RELATED PRODUCTS


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW